سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی از جان باختن ۱۴۰ نفر از مردم این کشور در پی حملات گروه های مسلح در شهر گامبیا خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «تیولدی مولوتیگا» سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی طی سخنانی از کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر از مردم این کشور در پی حملات گروه های مسلح سودان جنوبی خبر داد.

بر اساس این گزارش ۱۴۰ نفر در نزدیکی شهر گامبیلا واقع در جنوب غرب اتیوپی در این حملات جان خود را از دست دادند.

سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی تصریح کرد: افراد مسلحی از قبیله های المورلی به نزدیکی گامبیا حمله کردند و ۱۴۰ نفر را کشتند. ما معتقدیم که این مسلحان ارتباطی با دولت سودان جنوبی ندارند.

وی در ادامه گفت: نیروهای مسلح افراد مهاجم را تحت تعقیب قرار دادند و شماری از آن ها را کشتند.

شهروندان اتیوپیایی در منطقه گامبیلا واقع در ۵۰ کیلومتری مرزهای سودان جنوبی ساکن هستند. همچنین ۳۰۰ هزار آواره از جنوب سودان به دلیل جنگ های داخلی که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده، فرار کرده اند.