پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی با عنوان رهیافت‌های علم‌شناسانه به دانش علوم قرآنی (درآمدی بر فلسفه علوم قرآنی) را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی با عنوان رهیافت‌های علم‌شناسانه به دانش علوم قرآنی (درآمدی بر فلسفه علوم قرآنی) با سخنرانی دکتر احمد قرابی سلطان‌آبادی برگزار می‌کند.

این نشست چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن حکمت واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.