به همت دانشگاه علامه طباطبایی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران بررسی می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران (گذشته، حال، آینده) به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

این همایش ۳۱ فروردین و یکم اردیبهشت در محل پردیس شماره ۱ دانشگاه علامه طباطبایی واقع در دهکده المپیک برگزار می شود.