نشست تخصصی نقش داستان‌های بومی در آموزش تفکر به کودک و نوجوان به همت گروه فلسفه برای کودکان پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه فلسفه برای کودکان پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست تخصصی نقش داستان‌های بومی در آموزش تفکر به کودک و نوجوان برگزار می‌کند.

این نشست با حضور دکتر تقی پورنامداریان، دکتر محمدپارسا نسب، دکتر حسن ذوالفقاری و دکتر سعید ناجی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل سالن فرهنگ واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.