دانشگاه مازندران همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی را در اردیبهشت ماه برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی به همت دانشگاه مازندران با محورهای مفاهیم فرهنگ صلح و دوستی، جایگاه صلح در آموزه های دینی، جایگاه صلح در ادبیات فارسی، جایگاه صلح در حقوق و روابط بین الملل، مناسک و صلحف علم و صلح، هنر و صلح برگزار می شود.

این همایش پنجم تا هفتم اردیبهشت به همت دانشکده علوم انسانی و اجتماهی دانشگاه مازندران همراه با برگزاری یک کارگاه آموزشی ۲ روزه با محورهای روابط بین نسلی و سازگاری با تدریس دکتر کاترین بیتسون ششم و هفتم اردیبهشت برگزار می شود.