سخنگوی نمایندگان تحصن کننده پارلمان عراق از دیدار هیئتی از این نمایندگان با شیخ عبدالمهدی الکربلایی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النهرین، هیثم الجبوری سخنگوی نمایندگان تحصن کننده عراق از دیدار هیئتی از این نمایندگان با شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی خبر داد و افزود: این هیئت رهسپار نجف می شوند تا با دفتر مقتدا صدر رهبر جریان صدر دیدار کنند.

وی اعلام کرد: هیئتی از نمایندگان تحصن کننده دیداری طولانی و مفصل با شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی داشتند.

شایان ذکر است که روز پنجشنبه گذشته نمایندگان تحصن کننده به ریاست عدنان الجنابی رای به برکناری هیئت رئیسه پارلمان دادند و الجنابی را به جای سلیم الجبوری به طور موقت انتخاب کردند.این در حالی است که تحصن از روز سه شنبه گذشته در داخل پارلمان در اعتراض به اسامی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق معرفی کرده بود، شروع شد.