ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا می گوید توانسته با تکیه بر توان علمی خود رابطه ای بین ایران و آمریکا ایجاد کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از هاروارد گزت، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا از نقش علم در ایجاد رابطه سیاسی بین ایران و آمریکا و نقش خودش به عنوان یک فیزیکدان در ایجاد این رابطه سخن گفت.

وی با حضور در دانشکده کندی هاروارد و در به سوالات دانشجویان درباره توافق هسته ای ایران و آمریکا گفت: در مذاکرات هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی تنها انتقاد وارد این است که چرا مدت توافق بیشتر از ۱۵ سال نبوده است.

وی افزود: این دوره زمانی به نظر می رسد برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته ای کافی باشد.

مونیز ادعا می کند توانسته است با پشتوانه علمی خود به عنوان محقق و پروفسور فیزیک راه حل هایی برای توافق ایران و آمریکا فراهم کند.