رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: رژیم سعودی که باید به خاطر دخالت در امور داخلی دیگر کشورها محکوم شود، در صدد توافق با اسرائیل است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی اظهار داشت: تروریسم تکفیری یک مکتب نادر از مکاتب اهل تسنن است و ما با این تکفیری ها مواجه هستیم.

بر اساس این گزارش محمد رعد در همین راستا تصریح کرد: عناصر تکفیری کینه های خود علیه مقاومت را علنی ساختند. زیرا آن ها شروع به ارتباط با صهیونیست ها به صورت مخفیانه کردند تا آشتی با آن به صورت آشکارا فراهم گردد.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه عنوان کرد: آنها کینه و طرحشان در مبارزه با اسلام ناب محمدی را تکمیل کردند. آن ها در این راستا با پرداخت پول و وارد آوردن فشار به سازمان همکاری که گفته می شود سازمان همکاری اسلامی است، در صدد محکوم کردن ایران به دلیل مداخله در امور کشورهای عربی بر آمدند.

رعد در همین زمینه تصریح کرد: اگر ملاک محکومیت مداخله در کشورهای عربی است، پس عربستان در سوریه، یمن و مصر چه کار می کند؟ همچنین عربستان در لبنان چه کاری انجام می دهد؟ اگر این موضوع ملاکی برای محکوم کردن است، پس نظام عربستان اولین رژیمی است که باید به دلیل مداخله در امور کشورهای خارجی محکوم گردد. مسأله این نیست؛ مسأله این است که عربستان در صدد توافق با اسرائیل است و گام به گام برای آن برنامه ریزی می کنند.