رهبر حزب ملی اسکاتلند حق داشتن استقلال برای همه شهروندان وجود دارد و این گزینه ای نیست که دیگران برای مردم اسکاتلند تصمیم بگیرند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، رهبر حزب ملی اسکاتلند اعلام کرده است در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا این کشور حق دارد دوباره برای استقلال از انگلیس همه پرسی برگزار کند.

«نیکولا استارگئون» رهبر این حزب اسکاتلندی که به انگلیس وابسته است گفته است کشورش بعد از همه پرسی ۲۳ ماه ژوئن انگلیس برای ماندن یا جدایی از اتحادیه اروپا باید برای استقلال از این کشور همه پرسی برگزار کند.

وی گفت: حق داشتن استقلال برای همه شهروندان اسکاتلند وجود دارد و این گزینه ای نیست که دیگران برای مردم اسکاتلند تصمیم بگیرند.

در سال ۲۰۱۴ مردم اسکاتلند با شرکت در همه پرسی سراسری در این کشور به عدم استقلال این کشور از انگلیس رای دادند. اسکاتلند در حال حاضر ۵۹ کرسی در پارلمان انگلیس دارد.

نمایندگان اسکاتلندی در جلسه اخیر پارلمان خطاب به دیوید کامرون اعلام کردند این کشور در هر زمان حق برگزاری همه پرسی برای استقلال از انگلیس را خواهد داشت.

بر اساس نظرسنجی ها مردم اسکاتلند بیشتر از مردم انگلیس خواستار ماندن در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند.