پارلمان عربی در یک بیانیه ای ایران و حزب الله لبنان را به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «احمد الجروان» رئیس پارلمان عربی در بیانیه ای ایران و حزب الله لبنان را به دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما با هر گونه دخالت خارجی از سوی هر طرفی در کشورهای عربی که سلامت امنیت ملی عربی را به مخاطره می اندازد مخالف هستیم.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی دخالت های ایران و حزب الله در امور داخلی کشورهای منطقه را تایید کرده اند.

در این بیانیه از ایران خواسته شده است که در ارتباط با ادعای اشغال جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ با امارات متتحده عربی از طریق مذاکره و حسن نیت موضوع را حل و فصل کند یا موضوع به یک دادگاه بین المللی ارجاع شود.