گفتگو های حل بحران یمن امروز به میزبانی سازمان ملل متحد در کویت آغاز می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، کویت امروز میزبان گفتگوهای یمنی خواهد بود. این گفتگوها با مشارکت طرف های یمنی و تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.

سازمان ملل متحد معتقد است علیرغم نقض آتش بسی که در یمن صورت می گیرد اما دستیابی به صلح در یمن بیش از هر زمان دیگر نزدیک است.

آتش بس در یمن از دوشنبه هفته پیش آغاز شده است اما عربستان سعودی با بمباران مناطق مختلف یمن این آتش بس را نقض می کند.