رئیس جمهوری ایتالیا کشورهای اروپایی را در خصوص موضوع پناهجویان مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، « سرجو ماتارلا» رئیس جمهوری ایتالیا با اشاره به بحران پناهجویان گفت: اروپا تا کنون واکنش های دور از منطق در قبال موضوع پناهجویان داشته است.

وی در ادامه افزود: برخوردی که برخی از کشورها حتی کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، در قبال پناهجویان نامناسب و غیر منطقی است و باید این رفتارها تغییر کند.

بر اساس گزارش های رسیده ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا با هدف اعمال محدودیت و کنترل موج مهاجرت پناهجویان در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ توافقنامه ای را با ترکیه امضا کردند.

بر اساس این توافق، همه پناهجویان که بطور غیر قانونی وارد یونان می شوند به ترکیه بازگردانده شده و به ازای هر پناهجوی سوری که بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری در اتحادیه اروپا اسکان می یابد که این روند تا سقف ۷۲ هزار نفر ادامه خواهد یافت.

پس از تصویب اجرای توافق اخیر در یونان و ترکیه، اروپا اخراج صدها پناهجو از یونان به ترکیه را آغاز کرد.