کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی از نقض حقوق بشر در کریمه روسیه انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در منطقه کریمه، روسیه را به نقض حقوق ساکنان این منطقه متهم کرد.

کمیسیون اروپا در این گزارش آورده است: مقام های روس با اتخاذ سیاست های سختگیرانه در قبال رسانه ها و روزنامه نگاران آزادی های مدنی ساکنان منطقه کریمه را محدود کرده اند.

مقام های روس همچنین فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی در منطقه کریمه را نیز رصد کرده و تحت عنوان مقابله با افراط گرایی با آن برخورد می کنند.

کمیسیون اروپا با متهم کردن روسیه به اشغال منطقه کریمه همچنین درباره محدود شدن آزادی های فردی، تاتارهای این منطقه هشدار داد.