شماری از نمایندگان کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در اقدامی هتاکانه ضمن یورش به مسجد الاقصی وارد صحن های این مسجد شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا، پس از شهرک نشینان صهیونیست این بار نوبت به تعدادی از نمایندگان کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی رسید تا مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار بدهند.

بر اساس این گزارش، شماری از نمایندگان کنیست رژیم صهیونیستی در اقدامی هتاکانه به مسجدالاقصی یورش بردند.

این افراد پس از ورود به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

تعدادی از شهرک نشینان صهیونست نیز نمایندگان کنیست را در هتک حرمت به مسجدالاقصی همراهی کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی با چراغ سبز نشان دادن به نمایندگان کنیست مسیر هتک حرمت آنها به مسجدالاقصی را هموار ساختند.

از سوی دیگر، شهروندان فلسطینی به دنبال سرکوب های گسترده آنان توسط صهیونیست ها، چند خودروی حامل شهرک نشینان در کرانه باختری را هدف پرتاب سنگ قرار دادند.