مرکز تحقیقاتی «بلفر» دانشکده «هاروارد کندی» آمریکا برنامه هسته ای هند را نگران کننده خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «اکسپرس نیوز»، مرکز تحقیقاتی «بلفر» در دانشکده «هاروارد کندی» آمریکا طی گزارش خود درباره برنامه هسته ای هند به نقایص آن پرداخته و نگرانی خود را در این باره اعلام داشته است.

در این گزارش آمده است پاکستان شواهد و مستنداتی در دست دارد که طبق آن هند برای توسعه برنامه هسته ای خود از وسایل هسته ای غیر متعارف استفاده می کند. هند در مورد برنامه هسته ای خود سه گزارش ارایه داده است که هیچ گونه شفافیتی در آنها مشاهده نمی شود،بنابراین آژانس بین المللی انرژی هسته ای باید نقش خود را در مورد برنامه هسته ای هند ایفا نموده به بررسی دقیق آن بپردازد.

در این گزارش تصریح شده است: برنامه هسته ای هند که با کمک آمریکا و سایر کشورهای در حال اجرا است در راستای تولید سلاحهای اتمی و مصارف نظامی پیش می رود. هند تا آوریل سال ۲۰۱۶ اقدامات موثری برای حفاظت از نیروگاه هسته ای خود انجام نداده است و مواد رادیو اکتیویته از این نیروگاه نشت کرده است.

در گزارش تاکید شده است هند به تعهدات خود با سازمان بین المللی انرژی هسته ای پایبند باشد تا از طریق این نیروگاهها مواد هسته ای و خطرناک تولید نشود.