اردنی ها در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت و افزایش قیمتها در این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، استانهای مختلف اردن از جمله اَمان، البلقاء، مأدبا، الکرک، معان و الطفیله روز جمعه شاهد برگزاری تظاهرات مردمی در اعتراض به اقدامات دولت در خصوص افزایش قیمتها و مالیات بود.

در استان الکرک واقع در جنوب اردن این اعتراضات به درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی انجامید به طوری که این نیروها برای متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کردند.

روز پنجشنبه نیز در این استان درگیری هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی به وقوع پیوست که به دنبال آن چندین تن بازداشت شدند.

پایتخت اردن نیز شاهد تجمع دهها تن از معترضان علیه اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت بود.