درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان برای تصرف شهر«قلعه زال» در ولایت «کندز» افغانستان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آژانس خبری «پژواک»، مسئولان محلى در ولایت کندز افغانستان مى گویند که درگیرى شدید میان نیروهاى امنیتى افغانستان و طالبان در شهر «قلعه زال» ولایت کندز ادامه دارد و نیروهاى دولتى، توانستند این شهر را تصرف کنند.

«امرالدین ولى» عضو شوراى ولایت کندز مى گوید پس از یک درگیرى شدید میان نیروهاى امنیتى افغان و طالبان، صبح امروز طالبان توانستند به شهر«قلعه زال» وارد شوند؛ اما نیروهاى امنیتى افغانستان پس از لحظاتى، دوباره کنترل شهر را به دست گرفتند.

یکی از مسئولان پلیس محلى که نخواست نامش فاش شود، به آژانس خبرى پژواک گفت: از دو روز پیش، درگیرى شدید در شهر «قلعه زال» جریان دارد و نیروهاى امنیتى افغان پس از یک عقب نشینى کوتاه، دوباره وارد شهر شدند.

وى در ادامه افزود: اگر از ما حمایت هوایى و زمینى صورت بگیرد، مى توانیم این شهر را از وجود طالبان، پاکسازى کنیم.

درعین حال، «محمدمعصوم هاشمى» فرمانده امنیتی ولایت کندز گفت: درگیرى شدید میان نیروهاى امنیتى افغان و گروه طالبان دراین شهر ادامه دارد.