دادگاه سعودی یک شهروند عربستانی را به خاطر حمایت از جنبش مقاومت حزب الله لبنان به زندان محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، دادگاه سعودی یک شهروند عربستانی را به خاطر اظهاراتش در حمایت از مقاومت اسلامی در لبنان و داشتن پرچم حزب الله در داخل خانه اش به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.

این روزنامه افزود: دادگاه یک شهروند دیگر عربستانی را نیز به خاطر فراخوان دادن در شبکه اجتماعی توییتر برای تحصن و درخواست برای آزادی زندانیان (سیاسی) به ۱۰ سال زندان و ممنوعیت از سفر محکوم کرد.

عکاظ افزود: این فرد همچنین به خاطر تماس با سازمانهای دشمن عربستان و پیگیری تصاویر ویدئویی جنگی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است و نیز توصیف کردن حکام عرب به حکام طاغوتی محکوم شد.