یکی از رهبران جنبش عصائب اهل الحق عراق با اشاره به برخی درخواست ها برای استقرار نظامیان آمریکایی در مناطق سنی نشین به منظور نظارت بر انتخابات، این افراد را داعشی دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهرین، لیث العذاری از رهبران عصائب اهل الحق عراق امروز سه شنبه، کسانی که خواهان مداخله نیروهای آمریکایی در شهرهای سنی نشین در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق هستند را مزدور و عوامل نیروهای خارجی در عراق توصیف کرد.

وی افزود: نیروهای امنیتی و حشد شععبی عراق، داعش را به زانو درآورد و بر آن غلبه کرد و این در حالی بود که نیروهای آمریکایی تماشاگر ورود داعش به شهرهای سنی نشین بودند.

العذاری گفت: کسانی که در توان نیروهای عراقی شک دارند در زمره داعشی ها و مزدورانی هستند که در راستای منافع آمریکا حرکت می کنند. عوامل اشغالگران آمریکایی باید با کشور و ملت خود همراهی کنند نه با نیروهای خارجی.

شایان ذکر است که مزاحم الحویت سخنگوی عشایر نینوا از موافقت آمریکا با نظارت نیروهای این کشور بر انتخابات در نواحی سنی نشین خبر داده بود. وی گفته بود که دولت آمریکا با درخواست مطرح شده از سوی برخی اعراب سنی موافقت کرده تا نیروهای نظامی آمریکایی به همه مناطق سنی نشین مستقر شود و حشد شعبی از همه مناطق خارج شود.