مهلت ارسال مقاله به اولین همایش بین‌المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصرتمدید شد.

به گزارش پرس شیعه؛ مهلت ارسال مقاله به اولین «همایش بین‌المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» تا ۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.

با توجه به استقبال گسترده جامعه علمی از اولین «همایش بین‌المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» و نیز درخواست‌های مکرر علاقمندان نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، مهلت ارسال مقالات تا ۵ اردیبهشت ماه تمدید شد. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده‌اند می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ مذکور از طریق وب سایت همایش به آدرس sccir.ir به دبیر خانه همایش ارسال نمایند.