نشست «ظرفیت سنجی جریان های فکری ـ سیاسی معاصر ایران برای تمدن سازی» با سخنرانی مهدی ابوطالبی در قم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، گروه تاریخ و اندیشه معاصر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری دبیرخانه کرسی ها نشست «ظرفیت سنجی جریان های فکری ـ سیاسی معاصر ایران برای تمدن سازی» را برگزار می کند.

سخنران این نشست حجت الاسلام مهدی ابوطالبی و منتقدان نشست حجت الاسلام رضا رمضان نرگسی و حجت الاسلام عبدالرسول یعقوبی است.

مدیر این جلسه حجت الاسلام محمد بهمنی است.

این نشست روز شنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.