پلیس انگلیس اعلام کرد که حادثه ای در محوطه پارلمان این کشور روی داده و لذا در حال بررسی موضوع است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودِی، پلیس انگلیس از وقوع یک حادثه در محوطه پارلمان این کشور خبر داد.

پلیس اعلام کرد که در حال تحقیق در این باره است.

شاهدان عینی حضور تعداد زیادی از نیروهای پلیس در محوطه پارلمان این کشور را مورد تأئید قرار داده اند.

پلیس اعلام کرد که پیش از بررسی موضوع نمی تواند گزارش دقیقی درباره این رویداد ارائه نماید.