رهبران گروههای اسلامی آلمان از ممنوعیت پیشنهادی حزب «آلترناتیو برای آلمان» بر مناره های مساجد و روبنده زنان انتقاد کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دوویچلند فونک،‌ برهان کیسیکی رئیس شورای اسلامی آلمان اظهار داشت: «به نظر من حزب آلترناتیو برای آلمان قصد دارد مردم را بترساند. ما در سال گذشته با موجی از مهاجرت روبرو بودیم. درآلمان نرخ بیکاری بسیار بالاست و ما مشکلات بسیاری داریم. اما من فکر می کنم که این حزب قصد دارد با توسل به اسلام هراسی، توجه رأی دهندگان را به سوی خود جلب نماید».

این رهبر اسلامی آلمان گفت که اسلام «آشکارا با قانون اساسی آلمان سازگاری دارد» و لزومی ندارد که مسلمانان صراحتاً علیه عقاید و آرای این حزب راستگرا موضع گیری نمایند. از نظر وی،‌ مسلمانان به خوبی در درون جامعه آلمان ادغام شده اند و افرادی هم که به اسلام افراطی روی آورده اند معمولاً جوانانی هستند که از جریان اصلی اسلام منحرف شده اند.

گفتنی است که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» خواستار اِعمال ممنوعیت بر مناره های مساجد و برقعه های زنان شد. یکی از رهبران این حزب به نام الکساندر گولاند گفته بود که اسلام «مذهبی همچون مسیحیت پروتستان یا کاتولیک نیست، بلکه اسلام همیشه از دیدگاه عقلانی با در اختیار گرفتن حکومت همبستگی دارد». معاون رهبر حزب مذکور نیز گفته بود که اسلام یک «ایدئولوژی سیاسی است که با قانون اساسی آلمان سازگاری ندارد».