انقلاب بحرین در حالی وارد هشتمین سال خود شد که رژیم آل خلیفه بیش از از پیش برای متوقف ساختن ریشه های مستحکم این انقلابِ عمیق احساس عجز و ناتوانی می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: امروز ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۸ هفتمین سالگرد آغاز انقلاب مردمی در بحرین است؛ انقلابی که در سال ۲۰۱۱ با خروش انقلابی اقشار مختلف بحرینی ها کلید خورد و ریشه دواند. شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در سخنرانی به مناسبت هفتمین سالگرد آغاز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین گفته است: «ملت بحرین بدنبال پیروزی فراگیر برای تمامی مردم بدون هیچ استثنایی است. گزینه های خشونت آمیز و توسل به زور و یاری جستن از خارج، روشهای شکست خورده و هزینه آور است و پایانی نخواهد داشت».

هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و … از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه از ۷ سال گذشته تاکنون برای به بن بست کشاندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده استاکنون انقلاب بحرین وارد هشتمین سال خود شده است. در طی این سال ها مردم بحرین بارها با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در نقاط مختلف این کشور، توقف اقدامات تبعیض آمیز علیه خود توسط مقامات رژیم آل خلیفه را خواستار شده اند.

از زمان آغاز تظاهرات مردمی مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین، این رژیم تدابیر بسیاری را برای مقابله با مخالفان خود اتخاذ کرده است. هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و … از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه از ۷ سال گذشته تاکنون برای به بن بست کشاندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده است.

اما به راستی چه چیزی موجب شد تا کاسه صبر مردم بحرین لبریز شود و روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ علیه رژیم آل خلیفه قیام کنند؟ به طور کلی می توان مجموعه مطالبات مردم بحرین به ویژه شیعیان این کشور از رژیم آل خلیفه را در موارد ذیل خلاصه کرد؛

۱ـ تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن تمامی مذاهب در بحرین از حقوق یکسان برخوردار باشند.

۲ـ برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملا دموکراتیک.

۳ـ آزادی تمامی زندانیان سیاسی که تنها به دنبال اعلام مخالفت خود با رژیم حاکم بازداشت شده اند.

۴ـ برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور به طوری که قدرت در کشور به یک خاندان خاص (رژیم آل خلیفه) محدود نباشد.

مطالبه مردم بحرین، پایان سیاست های تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه علیه شیعیان است. بحرینی ها خواستار تدوین قانون اساسی هستند که به موجب آن تمامی مذاهب و اقشار مختلف از حقوق بحرینی ها خواستار تدوین قانون اساسی هستند که به موجب آن تمامی مذاهب و اقشار از حقوق یکسان برخوردار باشند و نه قانون اساسی که شیعیان را باوجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از حقوق اساسی محروم می سازدیکسان برخوردار باشند و نه قانون اساسی کنونی که شیعیان را باوجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از حقوق اساسی محروم می سازد.

با این‌حال مقامات رژیم آل خلیفه نه تنها پاسخ مثبتی به مطالبات مشروع مردم بحرین ندادند، بلکه به انواع و اقسام راه ها و شیوه های گوناگون برای بستن دهان آنها متوسل شده و شدیدترین سیاست ها را علیه آنها به کار گرفتند؛ به شهادت رساندن شمار زیادی از جوانان انقلابی بحرینی و بازداشت تعداد بیشماری از علماء و انقلابیون تنها گوشه ای از اقدامات خصمانه آل خلیفه در مقابله با انقلاب مردمی در بحرین به شمار می رود.

انقلاب بحرین علی رغم تمامی موانعی که بر سر راه آن بود، به مسیر خود ادامه داد تا اینکه ۷ ساله شد. ورود انقلاب بحرین به هشتمین سال آن با تشدید سرکوب‌های رژیم آل خلیفه همراه شد. طی چند ماه اخیر مقامات آل خلیفه اقدامات متعددی را علیه انقلابیون بحرینی و در رأس آنها احزاب و جریان های سیاسی انقلابی انجام دادند که از جمله مهمترین آنها می توان به تشدید محکومیت حبس «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق از ۴ به ۹ سال، سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» و «انحلال جمعیت الوفاق» اشاره کرد.

مهم‌ترین عاملی که رژیم آل خلیفه را به برخورد ضربتی با انقلابیون واداشته، تداوم انقلاب بحرین است؛ انقلابی که رشد بیش از پیش ریشه‌های آن بزرگترین خطر برای رژیم آل خلیفه محسوب می شوداز زمانی که رژیم آل خلیفه در اقدامی ضد حقوق بشری دست به سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین زد و او را تحت اقامت اجباری قرار داد، تحولات سیاسی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد به طوریکه عتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه بیش از پیش تشدید شده است. مهم‌ترین عاملی که رژیم آل خلیفه را به برخورد ضربتی با انقلابیون واداشته، تداوم انقلاب بحرین است؛ انقلابی که رشد بیش از پیش ریشه‌های آن بزرگترین خطر برای رژیم آل خلیفه محسوب می شود.

در این میان، ویژگی اصلی و اساسی انقلاب بحرین، «مسالمت آمیز» بودن آن است. طی سال های اخیر مردم بحرین کوچکترین اقدامی علیه امنیت ملی این کشور صورت نداده اند. در هیچیک از تحرکات ضد دولتی آنها حمله به اماکن عمومی و مؤسسات دولتی مشاهده نشده است. نیروهای امنیتی آل خلیفه تاکنون هدف کوچکترین تعرضی از سوی انقلابیون قرار نگرفته اند. حتی اعزام نیروهای امنیتی رژیم آل سعود برای نجات آل خلیفه به بحرین هم موجب نشد تا مردم این کشور از مسیر مسالمت آمیز انقلاب خود دست کشیده و روی به اقدامات خشونت آمیز بیاورند.

پس از حکم دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه مبنی بر سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» و تلاش برای محاکمه وی، دامنه اقدامات سرکوبگرانه این رژیم گسترش یافته و به علمای برجسته و چهره‌های سرشناس بحرینی نیز رسیده است. نکته قابل تأمل در سلسله اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه علمای بحرینی این است که تمامی این افراد از حامیان سرسخت «شیخ عیسی قاسم» محسوب می شوند و در طول این مدت تلاش زیادی برای لغو سلب تابعیت وی انجام دادند.

در واقع، رژیم آل خلیفه با نگاهی به دور و اطراف خود و بررسی اوضاع دیگر کشورها، به درستی به این نتیجه رسیده است که تا به امروز هیچ انتفاضه مردمی بدون وجود رهبری هدایت‌کننده به  رژیم آل خلیفه با نگاهی به دور و اطراف خود و بررسی اوضاع دیگر کشورها، به درستی به این نتیجه رسیده است که تا به امروز هیچ انتفاضه مردمی بدون وجود رهبری هدایت‌کننده به سرمنزل مقصود نرسیده استسرمنزل مقصود نرسیده است. این رژیم به خوبی می داند که مردم بحرین بدون داشتن افرادی که مسیر را به آنها نشان دهند، قادر به حفظ انسجام خود برای تداوم اعتراضات علیه آل خلیفه نیستند. از همین روی، در اقدامی کاملا تاکتیکی، به جای بازداشت ده‌ها و صدها معترض، به بازداشت شماری از علماء روی آورده است.

رژیم آل خلیفه با دستگیری شمار زیادی از علمای برجسته بحرینی و احضار تعدادی دیگر تلاش می کند تا این پیام را به مخالفان خود برساند که در محاکمه «شیخ عیسی قاسم» جدی بوده و هیچ چیزی نمی تواند آن را از مسیری که انتخاب کرده است، بازگرداند. در واقع می توان سلسله بازداشت های اخیر را در همین راستا تلقی کرد که آل خلیفه قصد دارد زمینه مناسب برای محاکمه این روحانی برجسته شیعی را فراهم آورد. در حال حاضر علمای بحرینی که هدایت‌کننده اعتراضات مردمی هستند، بزرگترین مانع بر سَر راه آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی محسوب می شوند.

از سوی دیگر، طبق آخرین اخبار و گزارش های منتشر شده، رژیم آل خلیفه فاز سرکوب انقلاب مردمی بحرین را به داخل زندانها کشیده است. این رژیم از انواع و اقسام روش های مختلف برای شکنجه زندانیان سیاسی بهره برداری می کند و در این میان، هیچیک از دستگاه های نظارتی در بحرین برای جلوگیری از این فاجعه وارد عمل نشده اند. به نظر می رسد که مقامات آل خلیفه قصد دارند تا انتقام تداوم انقلاب مردمی در بحرین را از زندانیان سیاسی بگیرند؛ زندانیانی که حتی از بدیهی ترین امکانات نیز در بند رژیم آل خلیفه برخوردار نیستند. هم اکنون وضعیت جسمانی برخی از این زندانیان به دلیل مورد ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی نظامیان آل خلیفه، رو به وخامت نهاده است.

تاکنون ۲۱ روش شناسایی شده اند که رژیم آل خلیفه به وسیله آنها اقدام به شکنجه زندانیان سیاسی در بند خود می کند. رژیم آل خلیفه زندانیان را از بدیهی ترین حقوق خود محروم کرده استدرهمین ارتباط، «باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین می گوید: «تاکنون ۲۱ روش شناسایی شده اند که رژیم آل خلیفه به وسیله آنها اقدام به شکنجه زندانیان سیاسی در بند خود می کند. رژیم آل خلیفه زندانیان را از بدیهی ترین حقوق خود محروم کرده است. حتی آن دسته از زندانیان که بیمار هستند، توسط آل خلیفه مغفول واقع شده و به وضعیت جسمانی آنها به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. در واقع، آل خلیفه با هدف اعمال فشارهای گسترده بر زندانیان اندیشه، چنین اقدامات خصمانه ای انجام می دهد». وی می افزاید: «در حال حاضر بیش از ۴۰۰ زندانی بحرینی در بند آل خلیفه با خطرات جدی مواجه هستند. سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد».

اکنون که پرده از شکنجه های قرون وسطایی زندانیان بی دفاع بحرینی در بند آل خلیفه کنار رفته است، مشخص می شود که چرا حکام طغیان گر آل خلیفه مجوز حضور کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بحرین برای نظارت بر وضعیت حقوق بشری این کشور را صادر نکرده اند. مسئولان آل خلیفه نگران آن هستند که با برملا شدن اقدامات ضد حقوق بشری خود علیه زندانیان و اسرای سیاسی بحرینی، بیش از پیش به چهره آنها در نزد افکار عمومی منطقه و جهان خدشه وارد شود. در همین ارتباط، «باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین معتقد است: «آل خلیفه از بازدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در بحرین نگران و هراسان است. در هیچ نقطه از جهان همچون آل خلیفه با زندانیان برخورد نمی شود. زندانیان نیز طبق قانون باید از حقوقی برخوردار باشند که هیچیک از آنها در بحرین رعایت نمی شود».

علاوه بر این، دادگاه های وابسته به رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون تابعیت صدها شهروند بحرینی را سلب کرده و به ده ها تبعه خارجی تابعیت بحرینی اعطاء کرده اند. نکته قابل تأمل این است که بیش از ۹۰ درصد از کسانی که تابعیت آنها توسط آل خلیفه سلب شده از شیعیان هستند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری در بحرین، دادگاه های آل خلیفه از سال ۲۰۱۲ تا کنون، ۱۵ عالم برجسته شیعی را سلب تابعیت کرده اند.

این دادگاه ها در توجیه احکام صادره خود علیه شیعیان ادعا می کنند که آنها به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بوده اند. این ادعا در حالی مطرح می شود که از هفت سال گذشته  رهبران شیعی مخالفان آل خلیفه نیز بارها بر لزوم مسالمت آمیز بودن هرگونه تحرکات علیه رژیم آل خلیفه تأکید کرده اندتاکنون هیچ اقدام خرابکارانه ای توسط مخالفان آل خلیفه در هیچیک از مناطق بحرین صورت نگرفته و حتی تمامی تظاهرات های ضد دولتی نیز به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است. از سوی دیگر، رهبران شیعی مخالفان آل خلیفه نیز بارها بر لزوم مسالمت آمیز بودن هرگونه تحرکات علیه رژیم آل خلیفه تأکید کرده اند.

مسئله بعدی که باید بدان اشاره شود، اصرار آل خلیفه بر تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم است. مدتی است که وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین رو به وخامت نهاده است. این اتفاق درحالی رخ داده است که پیشتر فعالان حقوق بشری بحرینی و همچنین برخی از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل، نسبت به وخامت اوضاع جسمانی شیخ عیسی قاسم به آل خلیفه هشدار داده بودند.

«شیخ حسین الدیهی» با صدور بیانیه ای در این خصوص، اعلام کرده است: «آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر ملی و مذهبی بزرگی است که اکثریت مردم بحرین به رهبری وی افتخار می کنند. اطلاعات دقیق حاکی از وخامت اوضاع سلامتی شیخ عیسی است؛ بویژه اینکه وی مدتهاست مورد محاصره و حبس خانگی قرار دارد. جهان، امروز برای نجات جان شیخ عیسی قاسم در مقابل مسئولیت اخلاقی و انسانی مهمی قرار دارد. وخامت اوضاع جسمانی شیخ عیسی زنگ هشداری برای همه در داخل و خارج است».

الدیهی: آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر ملی و مذهبی بزرگی است که اکثریت مردم بحرین به رهبری وی افتخار می کنندشیخ عیسی قاسم پیش از قرار گرفتن تحت اقامت اجباری از چند بیماری رنج می‌بُرد. برهمین اساس این وضعیت، اقتضاء می کرد تا آل‌ خلیفه حداقل مجوز انجام معاینات دوره ای شیخ عیسی توسط پزشکان را صادر کند. مقامات آل خلیفه اکنون که وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم به مرحله حساس و بغرنجی رسیده است، نمی توانند برای فریب افکار عمومی اینگونه ادعا کنند که از بیماری های وی اطلاع نداشته اند.

اطلاع و آگاهی مقامات این رژیم و به ویژه «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین از وخامت وضعیت جسمانی رهبر شیعیان بحرین و ممانعت آنها از رسیدگی پزشکی به این وضعیت، خود به تنهایی حاکی از این واقعیت تلخ است که آل خلیفه طی بیش از ۶ ماه گذشته به صورت کاملا عامدانه سیاست «مرگ تدریجی» را در قبال شیخ عیسی قاسم به کار گرفته و با خونسردی و به صورت تدریجی قصد ترور شیخ عیسی را داشته و دارد.