کتاب «نظریه‌های مطالعات کلاسیک» نوشته لوئیس ا. هیچکاک که توسط  عبدالله کریم زاده  و حسین صبوری ترجمه شده از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده‌است.

به گزارش پرس شیعه، این کتاب مجموعه جامعی از نظریه‌ها را که نظریه‌پردازان مطالعات فرهنگی و مطالعات کلاسیک برای خوانش انواع متون به کار می‌بندند، معرفی و نحوه کاربست آنها را مطرح می‌کند؛ از این‌رو این کتاب را می‌توان «نقد کاربردی متون فرهنگی» دانست.

نویسنده این اثر، با استفاده از نظریه‌های تاریخ هنر، علاوه بر نقد متون ادبی، به نقد کتیبه‌ها، تصویرنگاری‌ها، ظروف سفالی، بناهای تاریخی، تابلوهای نقاشی، قطعات موسیقی، آیین‌های باستانی، اسطوره‌ها و روایت‌های تاریخی نیز پرداخته‌ است.

کتاب«نظریه‌های مطالعات کلاسیک»  از ۳۰ فصل تشکیل‌شده که در هر فصل ابتدا مفاهیم کلیدی معرفی و سپس این مفاهیم شکافته شده و با زبانی ساده تبیین می‌شوند.

نویسنده اثر معتقد است، این کتاب برای۳ نوع مخاطب در نظر گرفته‌شده است. نخست،دانشجویان مقطع کارشناسی که درس‌های نظری و روش‌شناسی مطالعات کلاسیک و تمدن‌های باستان را می‌گذرانند. دوم، این کتاب برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته‌شده است. دانشجویان ارشد و دکتری که به دنبال چارچوب‌های نظری برای پایان‌نامه یا رسالۀ خود هستند و نیز دانشجویانی که خود را برای تدریس آماده می‌کنند، می‌تواننداز این کتاب بهرۀ بسیاری ببرند.

کتاب «نظریه‌های مطالعات کلاسیک» در ۴۲۵ صفحه و با قیمت ۲۱ هزار تومان  از سوی انتشارات پژوهشگاه وارد بازار نشر شده است.