رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: تولید امنیت ملی و بازدارندگی از تهاجم دشمن از جمله رهاوردهای ملی خدمت سربازی است.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دهمین دوره جشنواره حضرت علی اکبر(ع) جوان سرباز، گفت: قداست خدمت سربازی قراردادی نیست بلکه این قداست برگرفته از رهنمودهای معصومین (ع) است.

وی با بیان اینکه ارزش ها بر دو دسته پایه و پیرو تقسیم می شوند، عنوان کرد: ارزش های پایه آن دسته از ارزش هایی هستند که مابقی ارزش ها را با آن می سنجند؛ مثل ارزش شهادت، حج و همچنین سربازی.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه قداست سربازی به خاطر دستاوردها و رهاوردهای آن است، عنوان کرد: کسی که دوره خدمت سربازی را می گذراند، ٢ دسته رهاورد شامل دستاوردهای ملی و دستاوردهای شخصی دارد.

حجت الاسلام محمدحسنی با بیان اینکه تولید امنیت ملی و بازدارندگی از تهاجم دشمن از جمله رهاوردهای ملی خدمت سربازی است، اظهار کرد: کشور متخاصم هرگاه به این نتیجه برسد که مرز بی صاحب است و مدافعان آن قوی نیستند، اقدام به تهاجم می کنند. وقتی سربازان شجاع، قوی، پخته و جنگاور، مرزها را مثل جان خود حفظ می کنند دشمن جرات تجاوز به خودش نمی دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه ادای دین خدا و مردم، کسب مهارت ها، تقویت روحیه اعتماد به نفس و دلاوری، پیدا کردن دوستان جدید، آشنایی با فرهنگهای مختلف، آشنایی با شخصیت های اثرگذار و الگوپذیری از آنها، کسب تجربیات منحصر بفرد و همچنین آرامش وجدان از جمله رهاوردهای شخصی خدمت سربازی است، گفت: از این رو که حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است، خدمت سربازی، ادای حق الله و از این رو که عده ای برای حفظ مهن اسلامی قبل از ما جانشان را برای حفظ نظام اسلامی از دست دادند، خدمت سربازی، ادای حق الناس است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه کسانیکه خدمت مقدس سربازی را نگذرانده اند همیشه در درون خودشان یک نوع بدهکاری و عذاب وجدان احساس می کنند، گفت: ما گاهی شاهد هستیم که بعضی از سربازان بعد از سپری شدن ۴٠ سال از عمرشان خود را برای خدمت معرفی می کنند.

حجت الاسلام محمدحسنی با بیان اینکه خدمت سربازی سخت است اما نتیجه آن شیرین و لذت بخش است، عنوان کرد: امروز به ندرت می توان افرادی را یافت که با افتخار اعلام کنند من سربازی نرفته ام و به قول معروف سربازی را پیچانده ام.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه فرماندهی امروز ارتش شبکه ای متدین، ولایی، جهادی، متشرع و دنیایی از تجربیات است که سربازان عزیزمان می توانند بیشترین بهره را از تجربیات این فرماندهان کسب کنند.