نشست تخصصی «تمدن اسلامی از عصر بعثت تا عصر ظهور» با حضور کارشناسان در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست تخصصی «تمدن اسلامی از عصر بعثت تا عصر ظهور» با تاکید بر نظریه کتاب تمدن رضوی و با ارائه مباحثی پیرامون تمدن تاریخی اسلام، تمدن نوین اسلامی ـ تمدن برتر مهدوی، نقد تمدن غرب و نظریه پایان تاریخ و جنگ تمدن ها در خانه مشروطه اصفهان برگزار می شود.

در این نشست اساتیدی چون محمدحسین رجبی، دانشیار تاریخ دانشگاه امام حسین علیه السلام، قاسم  پورحسن دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، منتظرالقائم استاد تمام تاریخ دانشگاه اصفهان، طاهرزاده محقق و مدرس برجسته عرفان و فلسفه اسلامی و موسی نجفی، استاد تمام فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور دارند.

نشست «تمدن اسلامی از عصر بعثت تا عصر ظهور» پنجشنبه ۲۶بهمن ساعت ۹:۳۰ صبح در خانه مشروطه اصفهان واقع در اصفهان، خیابان نشاط، کوچه ۱۴برپا می شود.

رونمایی از کتاب «تمدن رضوی»، اثر دکتر موسی نجفی نیز همزمان با برگزاری نشست «تمدن اسلامی از بعثت تا ظهور» انجام می شود.