شماره ۸۹ فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا با مدیرمسئولی و سردبیری آیت‌الله سید محمد خامنه ای به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا چاپ رسید.

مقالات مندرج در این شماره عبارتند از:

سرمقاله/ ۳

وجود، انضمام و اشتقاق؛ تأملی در نظریه» میرداماد درباره» موجودیت و اشتقاق/ دکتر داود حسینی/ ۵

بررسی و تحلیل پاسخهای ملاصدرا به پرسش خواجه طوسی و ملامظفر حسین کاشانی درباره بقای نفس/ دکتر  ابوالحسن غفاری / ۱۵

روش‌شناسی تأویل در اندیشه» فیض کاشانی با تأکید بر نقش وجودشناسی در آن/ دکتر نفیسه اهل‌سرمدی‌/ ۲۷

تأثیر آموزه‌های قرآنی  بر حکمت اشراقی سهروردی/ دکتر قاسم ‌پورحسن درزی، سید مصطفی بابای/ ۳۹

جایگاه یقین در صناعات خمس نزد فارابی/ دکتر نادیا مفتونی، فتانه تواناپناه‌/ ۵۳

الگوی مشترک براهین تجرد نفس با محوریت بدن در اندیشه» ابن‌ سینا و ملاصدرا/ ‌مجید یاریان، دکتر فروغ‌السادات رحیم‌پور، دکتر سیدمهدی امامی جمعه‌/ ۶۵

نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن‌سینا/ ابراهیم بازرگانی‌/ ۸۵

اجتهاد در مقابل نص پذیرفتنی نیست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)/   ۹۷

اطلاعات تکمیلی را در پایگاه kherad.mullasadra.org ملاحظه کنید.