منابع خبری از انفجار مین در مسیر خودرو نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر اریحا و زخمی شدن شماری از صهیونیستها خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معا، منابع خبری از انفجار مین در مسیر خودرو نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر اریحا خبر می دهند.

بر اساس این گزارش؛ اخباری درباره زخمی شدن نظامیان حکایت دارد اما صهیونیستها از جزییات بیشتر در این باره خودداری می کنند.

این مین در هنگام عبور خودرو نظامیان صهیونیست در منطقه المغطس در نزدیکی خیابان نودم در غور اردن منفجر شد.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که دو نظامی این رژیم بر اثر انفجار مین زخمی شده اند و دو نظامی در داخل خودرو از بیم اینکه خودرو در میدان مین گرفتار شده باشد، مانده اند.

این در حالی است که شبکه الجزیره از زخمی شدن ۷ نظامی صهیونیست بر اثر انفجار این مین خبر داد.