صدراعظم آلمان در واکنش به برخی اعتراضات مبنی بر ناسازگاری اسلام و قانون اساسی گفت که در این کشور آزادی تضمین شده برای ادیان داریم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در واکنش به مواضع اخیر حزب «آلترناتیو» مبنی بر اینکه اسلام با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد، گفت: اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بر اساس قانون اساسی ما عمل می کنند.

صدر اعظم آلمان با اشاره به اینکه در آلمان آزادی تضمین شده برای ادیان وجود دارد، اظهار داشت: تجربه نشان داده که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان اینجا در چارچوب قانون اساسی عمل می کنند، اگر این طور نباشد سازمان های امنیتی در این باره تصمیم گیری می کنند. اما معمولا و اکثریت قریب به اتفاق آنها دقیقا منطبق با آنچه در قانون اساسی ما درج شده است عمل می کنند.