وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن تکراری خواندن مواضع اتخاذ شده از سوی قطری ها اعلام کرد که این بحران با شرایط کنونی تا ۲۰۲۰ هم حل نخواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرد که بحران موجود میان دوحه و چهار کشور عربی ادامه دار است.

وی افزود: بحران تا ۲۰۲۰ حل نخواهد شد. سخنرانی تکراری بحران را حل نخواهد کرد.

قرقاش گفت: حرفهای تکراری، مظلوم نمایی، تماس تلفنی و شرکت های روابط عمومی بحران موجود را حل نمی کند و این بحران تا ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت.

وی از قطری ها خواست که به حکمت روی آورند و خود را گول نزنند.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات تاکید کرد: سیاست آزار و اذیت رساندن به دیگران و حمایت افراط گرایان و تروریستها باید پایان داده شود.