وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر نوشت: سفر رئیس جمهور به هند منجر به توافقات تجاری و همکاری های زیادی شده است، اما تحکیم دوستی میان دو ملت مهم ترین دستاورد این سفر است.

به گزارش پرس شیعه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود نوشت:

«دیدار رسمی رئیس جمهور روحانی از هند منجر به توافقات زیادی در حوزه های تجاری و همکاری شده است؛ ولی دستاورد مهمتر، تحکیم قرن ها دوستی میان ملت های ما بود.»