وزیر خارجه مصر بر مخالفت قاهره با راهکار نظامی برای حل بحران سوریه تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، سامح شکری وزیر خارجه مصر با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

وی افزود: مصر مخالف راهکار نظامی که حاکمیت سوریه را خدشه دار کند و نابود کننده راهکارهای سیاسی موجود باشد، است.

وزیر خارجه مصر بیان کرد: موضع مصر در حمایت از حل سیاسی بحران سوریه به گونه ای که کیان و وحدت سوریه حفظ شود و خواسته های ملت سوریه را برآورده کند، است.

شکری بر ضرورت هماهنگی تلاش ها و تحرکات میان طیف های منطقه ای و بین المللی در مرحله کنونی به منظور تشویق همه طرفهای سوری برای دست یابی به راهکار توافقی و عملی برای تحقق حل بحران سوریه تاکید کرد.