دفتر رئیس پارلمان عراق در بیانیه ای از مخالفت با درخواست نمایندگان اعتصاب کننده مبنی بر حضور «سلیم الجبوری» در پارلمان برای رأی گیری در خصوص برکناری وی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از سومریه نیوز، دفتر «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی با درخواست نمایندگان مبنی بر حضور در جلسه امروز پارلمان مخالفت کرده است.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این دفتر آمده است: الجبوری با میل و رغبت کامل در جلسات روزهای آینده پارلمان مشارکت خواهد کرد اما در جلسه امروز شرکت نمی کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: الجبوری هیچ خط قرمزی در خصوص مطرح شدن مسائل مربوط به بحران اخیر در جلسه پارلمان قائل نیست.

گفتنی است، برخی رسانه های عربی اعلام کردند که نمایندگان تحصن کننده پارلمان عراق از الجبوری خواسته اند تا در جلسه اضطراری امروز مشارکت تا درباره برکناری وی تصمیم گیری شود.

این در حالی است که برخی رسانه ها نیز مدعی شده بودند طرح جلسه اضطراری امروز پارلمان برای تصمیم گیری در خصوص برکناری الجبوری توسط «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق مطرح شده است.