نماینده دولت چین در بحران سوریه برای گفتگو درباره روند صلح در سوریه به ایران، سوریه، عربستان و روسیه سفر می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آسیا نیوز، وزارت خارجه چین اعلام کرد به زودی نماینده دولت این کشور در بحران سوریه برای گفتگو درباره حل مسالمت آمیز بحران سورریه به ایران، سوریه، عربستان و روسیه سفر می کند.

به گفته «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین «شیه شیائویان» که پیشتر سفیر چین در ایران نیز بوده است قرار است با مقامات این کشورها درباره یافتن راهی برای حل سیاسی بحران در سوریه رایزنی کند.