مزدوران رژیم سعودی به منظور گرفتن انتقام سلسله شکست های میدانی متعدد خود به منطقه «یعیس» در استان «الضالع» یمن یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، مزدوران رژیم سعودی به منطقه «یعیس» واقع در استان «الضالع» یمن یورش بردند.

بر اساس این گزارش، این اقدام برای انتقام گیری از ارتش و نیروهای مردمی که طی روزهای اخیر شکست های سنگینی را به تکفیریها تحمیل کردند، انجام شد.

به دنبال وقوع این حمله، درگیری شدیدی میان مزدوران سعودی و ارتش و نیروهای مردمی یمن در استان الضالع اتفاق افتاد.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت استان های صنعاء، صعده و البیضاء را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

حملات هوایی رژیم سعودی به یمن در حالی ادامه دارد که روز گذشته جریان های سیاسی این کشور به دلیل تداوم نقض آتش بس توسط سعودیها از شرکت در مذاکرات صلح کویت سرباز زدند.