«سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین افغانستان به منظور حل مسایل مهاجرین این کشور در پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «سیدحسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین افغانستان روز سه شنبه به منظور گفتگو با مقامات پاکستانی در رابطه با تمدید کارت مهاجرین و آغاز ثبت نام آنان، به پاکستان سفر کرد.

در این سفر چهار روزه، وزیر امور مهاجرین افغانستان با مقامات پاکستان در مورد ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک و تمدید کارتهای مهاجرت بیش از یک و نیم ملیون مهاجر صحبت خواهد نمود.

عالمی بلخی در حالی به پاکستان سفر می کند که قبلاً وزارت مهاجرت افغانستان با مقامات پاکستانی در مورد تمدید کارتها و ثبت نام مهاجرین به تفاهم رسیده بود، اما این پروسه تا کنون شروع نشده است.

این در حالیست که هیئت اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور مهاجرین افغانستان آمادگی خود را بر ادامه همکاری در جلوگیری از افزایش مهاجرتها و حمایت از روند بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به این کشور اعلام نمود.