وزیر خارجه انگلستان اعزام نیروی رزمی از سوی کشورش به لیبی را رد کرده و آن را منوط به مجوز پارلمان دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، «فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلستان امروز در پارلمان این کشور به نمایندگان گفت که کشورش نیروی رزمی به لیبی برای مقابله با داعش اعزام نخواهد کرد.

وی به نمایندگان پارلمان گفت هیچ علاقه ای در لیبی برای حضور نیروی رزمی خارجی وجود ندارد.

هاموند در عین حال گفت اما انگلیس نیروهایی را برای آموزش و حمایت از نیروهای دولت وحدت ملی لیبی برای مبارزه با داعش اعزام خواهد کرد.

وزیر خارجه انگلستان تاکید کرد که در صورت اعزام نیروی رزمی به لیبی دولت ابتدا مصوبه آن را از پارلمان خواهد گرفت.