رویکرد جمهوری آذربایجان در تحریف تاریخ ایران، انکار مشترکاتش با ایران و مصادره مواریث و مفاخر ادبی، تاریخی و هنری همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه اینترنتی «قاینار اینفو» جمهوری آذربایجان در گزارشی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «شاه اسماعیل؛ سردار و حکمران» در موزه تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، نوشت: این نمایشگاه با الهام گرفتن از کتاب تالیف شده توسط رامیز مهدی اف، رییس نهاد ریاست جمهوری آذربایجان با عنوان «شاه اسماعیل صفوی: نماد سردار جنگی و حکمران» برگزار شده است.

رامیز مهدی اف در این اثر، شاه اسماعیل را به عنوان شاه آذربایجان معرفی کرده و در این راه زحمات بزرگی متحمل شده است؟!

علیرغم اینکه در زمان صفویان قفقاز یا آران بخشی از ایران بوده و کشوری به نام آذربایجان وجود نداشته است، در منابع رسمی جمهوری آذرباجان صفویه حکومتی غیر ایرانی قلمداد می شود.

بر اساس این گزارش عاکف علیزاده، رییس آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان طی سخنانی در این نمایشگاه گفت: «شاه اسماعیل به دولتمداری و هنر نظامی گری و فرهنگ آذربایجان ارمغان های بزرگی اعطاء کرده است».

علیرغم تلاش برای تحریف تاریخ ایران در این نمایشگاه، در پوستر این نمایشگاه، عکسی که نقاش معروف فلورانسی از شاه اسماعیل تصویر کرده و تا به امروز باقی مانده، تصویرگری شده است. در سمت راست این تصویر شاه اسماعیل کلمات Sophy PERS به معنی حمکران ایران وجود دارد.

دست اندرکاران نمایشگاه اذعان کردند که فراموش کردند در پوستر مذکور، کلمات حکمران ایران که به ایتالیایی نوشته شده بود را حذف کنند.

همین موضوع باعث واکنش تحریف گران تاریخ ایران در آذربایجان شده است بطوریکه دکتر واقف آبیشوف از محققان آکادمی علوم آذربایجان مدعی شده است: اگر چنین اتفاقی در مورد دولت صفوی و موسس آن روی داده است، این کار، تحریف تاریخ است. اسناد موجود این را نشان می دهد که دولت صفوی متعلق به آذربایجان بوده است و در اراضی آذربایجان ایجاد شده است؟! پاک کردن کلمه (ایران) به زبان ایتالیایی (Sophy PERS) در عکس تاریخی شاه اسماعیل (صفوی) در پوستر این نمایشگاه فراموش شده و در حرکتی رذالت آمیز، شاه اسماعیل به عنوان شاه ایران معرفی شده است؟!

بر اساس گزارش قایناراینفو، این مساله را (حذف نشدن کلمه حکمران ایران از تصویر شاه اسماعیل در پوستر نمایشگاه موزه تاریخ جمهوری آذربایجان) را دیمس آلرلی، محقق مشهور ساکن ترکیه فاش کرده و خواستار موضع گیری در مورد این مساله شده است.

شایان ذکر است طی سالهای اخیر جمهوری آذربایجان در کنار ثبت میراث های ایرانی از جمله چوگان و تار به نام خود در یونسکو، در منابع رسمی و آموزشی خود تاریخ ایران را تحریف کرده است که تاکنون واکنش مناسبی به آن انجام نشده است.