مدیر شبکه قرآن و معارف سیما پیشنهاد داد که در شش ماه دوم سال، کار ویژه ای توسط نهادهای قرآنی و وزارت فرهنگ و ارشاد با حمایت رسانه ملی صورت گیرد.

به گزارش پرس شیعه، جلسه مشترک شورای اندیشه ورزان شبکه قرآن و معارف سیما متشکل از محمدحسین محمدزاده، حجج اسلام والمسلمین محمدی، حشمتی و عرفاتی، سعید مقیسه، سید علی سرابی و امیر عربلو  با مسئولین ستاد ملی حفظ قرآن کریم پیرامون بررسی راهکارهای ترویج و تبلیغ حفظ قرآن کریم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و رئیس شورای اندیشه ورزان این شبکه از تصویب طرح حفظ قرآن کریم در پنج حوزه خبر داد و گفت : مسابقه تلویزیونی حفظ، آموزش حفظ، معرفی ستارگان و الگو سازی در این زمینه، اطلاع رسانی از فعالیت های حفظ نهادهای مختلف، مباحث تبیینی حفظ و بحث آینده حافظان قرآن کریم از مواردی می باشد که در جلسات شورای اندیشه ورزی مورد تصویب و تایید قرار گرفته است و رسانه ملی با تمام ظرفیت در خدمت این طرح و اجرایی شدن آن می باشد.

 محمد زاده با بیان اینکه طبق نظر شورای اندیشه ورزان شبکه مقرر گردید در یک طرح پنج ساله هر سال یک جزء از قرآن محور طرح های قرآنی قرار گیرد گفت : جهت غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها طرح های حفظ قرآن بامدت زمان طولانی همراه با تنوع موضوع برای مخاطبان تدارک دیده شود.

 همچنین مدیر شبکه قرآن و معارف سیما پیشنهاد داد : در شش ماه دوم سال کار ویژه ای توسط نهادهای قرآنی و وزارت فرهنگ و ارشاد با حمایت رسانه ملی صورت گیرد تا در قالب جشنواره های قرآنی نظیر آیات ،مدها متان و …که با محوریت حفظ قرآن کریم برگزار می گردد، حمایت شود.

 در بخشی از این جلسه نیز حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به اینکه تولید فیلم های کوتاه و مستند باید دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه پیشنهاد می شود در تابستان برنامه ایی ویژه قرآنی در رسانه ملی تولید و پخش شود  و همچنین از تمام ظرفیت های بخش های هنری کشور خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت ترویج حفظ و مفاهیم قرآن کریم استفاده شود.