اولین دوره آموزشی ـ استخدامی تربیت مدرس و پژوهشگر نظام اندیشه دینی با محوریت آثار و اندیشه های استاد شهید مطهری و توسط مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی زیر مجموعه دانشگاه جامع امام حسین (ع) بوده و به تولید محتوا، کادر سازی و برگزاری دوره های متعدد آموزشی در حوزه تربیت اسلامی و به خصوص آثار و اندیشه های شهید مطهری می پردازد.

این مرکز در نظر دارد برای اولین بار، در ضمن یکی از دوره های آموزشی خود، تعدادی مدرس برای سایر دوره ها و نیز پژوهشگر، کارشناس و کادر اجرایی برای استخدام در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی جذب نماید.

محتوای دوره:
مرحله اول از سطح یک از مجموعه بینش مطهر (کتبِ بینش مطهر، آزادی انسان، آزادی بندگی، خدا در زندگی انسان) است و سیر مطالعاتی شهید مطهری دارای ۴ سطح هست که پذیرفته شدگان در این مرحله می توانند در سایر مراحل نیز شرکت نمایند.

زمان برگزاری:

دوره آموزشی- استخدامی تربیت مدرس و پژوهشگر از ۲۰ فروردین  به مدت ۱۲ هفته؛ به ازای هفته ای یک جلسه، و به همراه مباحثه برگزار می شود و در صورت تمایل مخاطبین و رسیدن به حد نصاب، دوره به صورت فشرده تر نیز قابل برگزاری است.

محل برگزاری دوره:

این دوره ها به صورت همزمان در ۴ استان تهران، قم، مشهد و اصفهان برگزار می شود.

مخاطب دوره:

این دوره تنها ویژه اقایان با مدرک حداقل کارشناسی ارشد یا سطح ۲ حوزه های علمیه است.

گواهی دوره:

به افرادی که در این دوره نمره قبولی را کسب نمایند، گواهی معتبر از مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) و همچنین مجموعه بینش مطهر اعطا می شود.

مهلت و هزینه ثبت نام:

مهلت ثبت نام در این دوره تا ۲۷ اسفند است و هزینه این دوره مانند سایر دوره های مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی به ازای هر جلسه ۸۰۰۰ تومان بوده و مبلغی بابت گزینش یا استخدام از اندیشه جویان دریافت نمی شود.
مبلغ کل دوره به ازای ۱۱ جلسه آموزشی ۸۸۰۰۰ تومان است.

به کارگیری و استخدام:

این دوره نیز مانند سایر دوره های مرکز  صرف حضور در جلسات، و یا کسب نمره قبولی و دریافت گواهی به منزله استخدام نخواهد بود و این مرکز تعهدی در قبال استخدام افراد شرکت کننده در دوره را نخواهد داشت گرچه بنا بر استخدام افراد با شرایط زیر را دارد.

به کارگیری و استخدام در دو بخش انجام می پذیرد:
۱. استخدام رسمی به عنوان پژوهشگر، کارشناس و کادر دوره در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی(تهران):
از آنجا که این مرکز زیر مجموعه دانشگاه امام حسین (ع)، استخدام و جذب در این مرکز، رسمی ۳۰ ساله خواهد بود و البته محدودیت ها و گزینش های ویژه نیز خواهد داشت و روند استخدام به این صورت خواهد بود:

الف) گذراندن دوره آموزشی و کسب نمره لازم
ب) احراز شرایط مدرسی اندیشه های شهید مطهری
ج) مصاحبه و گزینش اولیه
د) به کارگیری آزمایشی (قراردادی با حقوق ماهیانه) در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی، ۶ ماهه تا ۱ ساله
ه) انجام مراحل گزینش نهایی، جهت جذب رسمی ۳۰ ساله در دانشگاه امام حسین (ع)

۲. مدرس اندیشه ها و آثار شهید مطهری ره: در این مدل افراد برتر که توان تدریس داشته باشند علاوه بر گواهی دوره، گواهی مدرسی نیز دریافت کرده و در دوره های بعدی به عنوان مدرس حق التدریسی به کار گرفته خواهند شد.

لازمه جذب به عنوان مدرس، توان تدریس و استمرار مطالعه اندیشه ها و آثار شهید مطهریاست  از این رو جذب افراد به عنوان مدرس حق التدریسی پیچیدگی های بخش اول را ندارد لکن افراد معرفی شده و برتر باید در مصاحبه تخصصی نیز شرکت نمایند.