وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی سخنان تهدید آمیزی را علیه لبنان و حزب الله بر زبان راند.

به گزارش پرس شیعه به نقل اسپوتنیک، «گلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در نشست یهودیان مقیم آمریکای شمالی در قدس در سخنانی تهدید آمیز علیه لبنان گفت: ما بیروت را مسئول هر اقدامی که از سوی حزب الله صورت پذیرد می دانیم.

وی در ادامه تاکید کرد: حزب الله عنصر اصلی در دولت لبنان محسوب میشود.

اردان هم چنین مدعی شد که آمریکا باید نقش پررنگ تری برای ممانعت از تلاش های ایران در خصوص تبدیل کردن سوریه به عروسک دست این کشور ایفا کند.

وی گفت: اسرائیل هر اقدام ضروری را در خصوص حمایت از منافعش اتخاذ خواهد کرد.