نخست وزیر اردن ضمن تاکید بر همبستگی کشورهای منطقه اعلام کرد: روابط تاریخی محکمی میان اردن و عراق وجود دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، هانی الملقی نخست وزیر اردن گفت: روابط تاریخی محکمی میان اردن و عراق وجود دارد و تقویت تلاش ها و همبستگی برای تضمین وحدت و امنیت و ثبات کشورهای منطقه ضروری است.

وی افزود: عراق و اردن عمق استراتژیک برای یکدیگر هستند.

الملقی در جریان دیدار با قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق اعلام کرد: گذرگاه مرزی طریبیل میان دو کشور که چند ماه قبل بازگشایی شده به مثابه شریان اصلی فعال کردن حرکت اقتصادی و تجاری میان دو کشور است. سرمایه گذاری و توسعه عملیات تبادل تجاری و فراهم شدن حمل و نقل و عبور کالا دارای اهمیت است.