منابع وابسته به نیروهای مردمی عراق از فرار سرکرده های داعش به همراه خانواده هایشان از فلوجه به سوی الثرثار خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النهرین، سرهنگ جمعه فزع الجمیلی از فرماندهان نیروهای مردمی عراق گفت: اطلاعات واصله حاکی است که سرکرده های داعش شامل سرکرده های عرب و غیر عرب در حال فرار از فلوجه به سوی الثرثار در هشتاد کیلومتری شمال شرق الرمادی هستند.

وی افزود: برخی از این سرکرده ها تابعیت عراقی دارند و از فلوجه هستند که به همراه خانواده هایشان در حال فرار هستند.

الجمیلی تاکید کرد: داعش به شکل قابله ملاحظه ای در حال فروپاشی است و این پس از ورود نیروها و تجهیزات و تشکیل قرارگاه برای اداره نبرد آزاد سازی فلوجه طی روزهای آینده است.داعش پس از تلفات اخیر به شدت ضعیف شده است.

وی بیان کرد: داعش از جاده فلوجه به الصقلاویه در شمال این منطقه برای فرار از راه های زمینی مخفی به منطقه الثرثار استفاده می کند به ویژه مزرعه وطبان که یکی از مراکز داعش و راه امداد رسانی آن محسوب می شود.