نظامیان رژیم صهیونیستی از بیم وجود بمبی که به پرچم های نصب شده از سوی فلسطینی ها در نزدیکی نوار غزه متصل شده باشد، به ربات ها روی آوردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الرساله نت، نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به جم آوری پرچمهای فلسطینی موجود در نزدیکی برکه السریج در شرق خانیونس با ربات کردند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی از پشت تپه های شنی از راه دور با استفاده از رباتها ویژه کشف مواد منفجره اقدام به جمع آوری پرچم ها از بیم وجود بمب در زیر آن کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن به پرچم های فلسطین در نزدیکی دیوار حائل با غزه به ویژه پس از انفجاری که به زخمی شدند شماری از نظامیان این رژیم منجر شد، واهمه دارند.