مفتی سوری در دیدار با هیأت فرانسوی تاکید کرد که مردم سوریه همچنین در مبارزه با تروریسم و تفکر افراطی از ثبات و امنیت منطقه و جهان دفاع می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، «احمد بدر الدین الحسون» مفتی سوریه در دیدار با هیأت فرانسوی اظهار داشت: مردم سوریه بر تمامی توطئه هایی که وحدت ملی را در این کشور هدف گرفته، پیروز خواهند شد.

بر اساس این گزارش احمد بدرالدین الحسون در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: مردم سوریه همچنین در مبارزه با تروریسم و تفکر افراطی از ثبات و امنیت منطقه و جهان دفاع می کنند.

وی همچنین گفت: سیاست های برخی از دولت های فرانسه موجب شد که فرانسه تقریبا به صورت کامل از منطقه غائب باشد.

مفتی سوری از هیأت فرانسوی درخواست کرد که حقیقت جاری در سوریه را به مردم فرانسه منتقل کنند تا بدین وسیله با آنچه که رسانه های مغرض منتشر می کنند، مقابله کنند.

بدرالدین الحسون همچنین نسبت به پیامدهای گرایش فرانسه و برخی از کشورهای غربی به تفکرات افراطی هشدار داد.

از سوی دیگر اعضاء هیأت فرانسوی نیز در این دیدار عنوان کردند که حامل پیام صلح و همدردی با مردم سوریه هستند و رنج های مردم سوریه را برای پارلمان و مردم فرانسه تبیین خواهند کرد. همچنین بر ضرورت افزایش تلاش ها برای پایان دادن بر این جنگ و بازگرداندن صلح و ثبات به سرزمین سوریه تاکید کردند.