دبیر کل حزب الله لبنان به تصمیمات این حزب درباره افرادی که در کابینه و پارلمان آینده حضور خواهند یافت پرداخت.

به گزارش پرس شیعه،  سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که طی آن اسامی نامزدهای این حزب برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان و نیز برنامه های حزب الله در این زمینه تشریح می شود، شروع شد.

وی افزود: نامزدهای حزب الله را اعلام خواهم کرد و نه نامزدهای همپیمانان یا آنهایی که مورد حمایت ما هستند. هنگامی که فهرست ها کامل شود همه نامزدها مربوط به دوستان و همپیمانان اعلام خواهد شد. اسامی را اعلام می کنم اما عناوین اساسی که حزب الله ضمن برنامه انتخاباتی در راستا آن حرکت خواهد کرد را به زمان دیگر موکول می کنم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت:  ما تصمیم به گرفتیم که میان وزارت و نمایندگی پارلمان در سطح مسئولان حزب الله  به طور جداگانه عمل کنیم.یکی از وزیران ما در دولت آینده برادر محمد فنیش خواهد بود از همین رو برای پارلمان نامزد نخواهد شد و از زحمات پارلمانی اش تشکر می کنم.

در حال تکمیل…