دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به تصمیمات این حزب درباره افرادی که در کابینه و پارلمان آینده حضور خواهند یافت به خط مشی این حزب در اعتماد به چهره های جدید پرداخت.

به گزارش پرس شیعه،  سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: نامزدهای حزب الله را اعلام خواهم کرد و نه نامزدهای همپیمانان یا آنهایی که مورد حمایت ما هستند. هنگامی که فهرست ها کامل شود همه نامزدها مربوط به دوستان و همپیمانان اعلام خواهد شد. اسامی را اعلام می کنم اما عناوین اساسی که حزب الله ضمن برنامه انتخاباتی در راستا آن حرکت خواهد کرد را به زمان دیگر موکول می کنم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت:ما برخی امور را در زمینه انتخابات در نظر گرفتیم از جمله انتخابات پارلمانی دوره های قبل که اعضای ما نماینده و وزیر بوده اند. ما در دوره های قبل از برادران که هم اکنون وزیر هستند خواستیم که انرژی مضاعفی به خرج دهند و نمایندگی را هم بپذیرند اما ما برای دوره آتی  تصمیم گرفتیم که میان وزارت و نمایندگی پارلمان در سطح مسئولان حزب الله  به طور جداگانه عمل کنیم. برخی از دوستان نماینده می شوند و برخی دیگر وزیر می شوند.یکی از وزیران ما در دولت آینده برادر محمد فنیش خواهد بود از همین رو برای پارلمان نامزد نخواهد شد و از زحمات پارلمانی اش تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: برخی از برادران خواستار این شدند که در دور جدید پارلمان نامزد نشوند و تصمیم گرفتند که در سطح رهبری حزب الله مشارکت داشته باشند مانند سید حسین الموسوی و از وی نیز بابت زحماتی که در دوره نمایندگی اش کشیده است قدردانی می کنم.

نصرالله گفت: بر اساس تفاهم میان جنبش امل و حزب الله در جبل لبنان یک نماینده ما خواهیم داشت و یک نماینده جنبش امل. از بلال فرحات به خاطرات تلاش های قبلی اش تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: حزب الله به چهره های جدید به منظور دادن فرصت به آنها روی آورده است. انتخابات پارلمانی فعالیت سیاسی است و حزب الله هر که که کفایت نمایندگی را داشته باشد از میان چهره هایش انتخاب می کند

در حال تکمیل…