وزارت دادگستری نیجریه اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ نفر به جرم ارتباط با گروه تروریستی «بوکوحرام» به ۳ تا ۶۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وزارت دادگستری نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ فرد به جرم ارتباط با گروه تروریستی «بوکوحرام» به حبس محکوم شدند.

اعلام محکومیت این ۲۰۵ نفر در دادگاههای گروهی نشاندهنده پایان دومین مرحله از بزرگترین چالش حقوقی نیجریه علیه بوکوحرام است؛ گروهی تروریستی که از سال ۲۰۰۹ با هدف پایه گذاری یک دولت اسلام گرای افراطی در شمال شرق نیجریه دست به عملیات تروریستی زدند.

وزارت دادگستری نیجریه در بیانیه ای اعلام کرد: «اکثریت مجرمان به دلیل اِقرار به ارتباط با این گروه تروریستی، (یا) مخفی کردن اطلاعاتی در مورد این گروه که می دانستند یا باور داشتند کمکی مناسب و مقتضی در جهت دستگیری، پیگرد قانونی یا محکومیت اعضای بوکوحرام است، محکوم شناخته شدند».

طبق اعلام وزارت دادگستری نیجریه، مدت زمان حبس برای محکومان از ۳ تا ۶۰ سال متغیر است.

گفتنی است که از زمان آغاز عملیات تروریستی بوکوحرام، بیش از ۲۰ هزار نفر کشته و دو میلیون نفر آواره شده اند.

لازم به ذکر است که در ماه اکتبر، وزارت دادگستری نیجریه اعلام کرد که ۴۵ نفر به ظن ارتباط با گروه تروریستی بوکوحرام محکوم و زندانی شدند. ۴۶۸ مظنون دیگر از اتهام وارده تبرئه و ۲۸ مظنون دیگر نیز برای حضور در دادگاه در شهر آبوجا یا مینا مجدداً به بازداشتگاه برگردانده شدند.