باید حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی جمع شویم و اجازه ندهیم این بدعهدی و پیمان شکنی آمریکایی ها دستمایه تفرقه و دو دستگی بین مسئولین کشور شود .

متن یادداشت محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی با عنوان “با بد عهدی آمریکایی ها چه کنیم؟” به شرح ذیل می‌باشد:

با اظهارات اخیر آقای سیف رئیس بانک مرکزی مبنی بر تقریبا هیچ بودن عایدی ایران از برجام فضای رسانه ای کشور شاهد طیف وسیعی از نظرات است که حاکی از اهمیت موضوع بد عهدی آمریکایی ها نسبت به تعهدات آنها برای برداشتن تحریم هاست.

به همین منظور و با هدف ارائه پیشنهاد برای بهبود فضای روانی حاکم بر رسانه ها به برخی از این نقطه نظرات اشاره گذرا می‌کنیم.

دیدگاه منتسب به افراد و جناح هایی که از ابتدا با بدبینی به قضیه نگاه می‌کردند و با شناختی که از ماهیت طرف مقابل داشتند همواره نگران و دلواپس بودند و هم اینک نیز با زبانی تیز و برنده تحقق آن چه را که قبلا هشدار داده بودند یاد اور می‌شوند و به نوعی سعی در بزرگ نمایی حقانیت تذکرات خود دارند .

این طیف در آن مقطع زمانی که هنوز بدعهدی و شیطان صفتی طرف مقابل اشکار نشده بود متحمل ریشخند ها و اتهامات فراوانی شدند و در این مسیر خون دلهای فراوان خوردند ولی به دلیل غلبه نگاه خوشبینی به موضوع برجام نهایتا بر احساسات خود چیره شده و سکوت اختیار کردند .

طیف مقابل کسانی بودند که با اشتیاق فراوان از حل تمامی مشکلات سخن می‌گفتند و انتظار داشتند با کوتاه آمدن در مقابل درخواست های طرف مقابل وتن دادن به شروط ظالمانه امریکایی ها تحریم ها برداشته شود و کشور از وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کند .

در میانه این طیف افراد و شخصیت هایی نیز بودند که از همان ابتدا معتقد بودند حتی با وجود برداشتن تحریم ها هم مشکلات کشور به این آسانی مرتفع نخواهد شد و کشور نیازمند اصلاحات زیربنایی و تغییرات بنیادینی در حوزه اقتصاد است .

با توجه به این تقسیم بندی نه چندان دقیق به دنبال این نکته هستیم که از آنچه برما گذشت درس بگیریم و نسخه ای متناسب با شرایط حال کشور تدارک ببینیم که در واقع همان پیروی از اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر تبیین فرمودند .

به دیگر سخن نشستن و نیشتر زدن به زخمی که بر پیکره جمهوری اسلامی وارد شده نه اخلاقی است و نه سودمند و هیچ نفعی جز حاکم کردن فضای نا امیدی و یاس برای کشور ندارد .
مردم کشورمان به خوبی اخبار و اظهارات داخلی و خارجی را رصد می‌کنند و به خوبی می توانند شرایط موجود را تحلیل نمایند و نیازی به یاداوری و شماتت بیشتر از آنچه تا کنون انجام شده نیست .

شاید لازم بود این تجربه تلخ نیز در حافظه ملت و خصوصا نسل جوانی که با ماهیت استکبار کمتر اشنا بود ثبت شود تا یک بار دیگر به این حقیقت موجود در کلام الهی ” لن ترضی عنک الیهود …” پی ببریم و به جای نگاه ملتمسانه به کسانی که جز به نابودی و ذلت ما به چیز دیگری رضایت نمی‌دهند به فکر استفاده از توانمندی و ظرفیت های موجود در داخل کشور باشیم و با تمام مشکلات موجود که همه از آن با خبر هستیم به ایستادگی خود ادامه دهیم.

آنچه که مسلم است دولت تدبیر و امید به پایان دوره چهار ساله خود نزدیک می‌شود و لازم است در پایان این دوره گزارشی از عملکرد خود در حوزه های مختلف ارائه نماید و این یک خطای استراتژیک است که تمام وقت و انرژی ِ رسانه ها صرف موضوع حواشی برجام و گفت و شنود های بی حاصل شود .

کلام آخر این که خوب است به شعور سیاسی وتیزبینی ملت ایمان داشته باشیم و هر دو طرف این طیف به جای تکرار مواضع خوشبینانه قبلی و بزرگ نمایی دستاورد های ناچیز برجام از یک سو و به رخ کشیدن این تجربه تلخ و نگاه شماتت آمیز از سوی دیگر بار دیگر حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی جمع شویم واجازه ندهیم این بدعهدی و پیمان شکنی امریکایی ها دستمایه تفرقه و دو دستگی بین مسئولین کشور شود .